ผู้เข้าเยี่ยมชม

We have 2 guests online

กิจกรรมของเรา (Activity)

 

 บรรยากาศภายในงาน "สมาคมช่างเหมาไทยไฟฟ้าและเครื่องกล"

Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA)

ครั้งที่ 26

ณ โรงแรมโรยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท (พัทยา)

  

  

  บรรยากาศภายในงาน "สมาคมช่างเหมาไทยไฟฟ้าและเครื่องกล"

Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA)

ครั้งที่ 28

ณ โรงแรมโรยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท (พัทยา)

    

        บรรยากาศภายในงาน "สมาคมช่างเหมาไทยไฟฟ้าและเครื่องกล"

Thai Electrical & Mechanical Contractors Association (TEMCA)

ครั้งที่ 29

ณ โรงแรมโรยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท (พัทยา)