ผู้เข้าเยี่ยมชม

We have 7 guests online
Welcome to VERCON : Access Control System (Johnson Controls)
ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)

 

ยี่ห้อ          :     จอห์นสัน คอนโทรล  (Johnson Controls)

ประเทศ      :     สหรัฐอเมริกา   (USA)

 คลิ๊กเพื่อ Download  Catalog (9.5MB)

       

ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) คือ

ระบบที่ใช้ในการควบคุม หรือ เฝ้าดู บุคคลที่จะเดินเข้า-ออก อาคารผ่านประตู พร้อมทั้งยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกของแต่ละบุคคลโดยอาศัยการแตะบัตรได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อการควบคุมให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น การไปควบคุม Lift , Gate Barrier , ระบบ Fire Alarm หรือ ระบบ CCTV เป็นต้น


อุปกรณ์ของระบบจะประกอบด้วย

 • Computer Set & Management Software
  • ใช้สำหรับดูสถานะการเปิด-ปิดของประตูในจุดต่างๆ 


 • Network Controller Unit
  • ให้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ กับ Computer


 • Door Interface Unit
  • ให้สำหรับเชื่อมต่อกับ Card Reader หรือ Gate Barrier Unit


 • I/O Module
  • ใช้เป็นตัวรับ Input ของอุปกรณ์ต่างๆ และ ส่วน Output ไว้สำหรับส่งสัญญาณไปสั่งงานอุปกรณ์ภายนอก เช่น ไปควบคุม Lift


 • Card Reader
  • ใช้เป็นตัวรับสัญญาณจาก Card เมื่อเอา Card มาแตะ (เพื่อใช้เปิดประตู หรือ เปิดไม้กระดก)


 • Card หรือ Cardholder
  • เป็น Card สำหรับใช้แตะ เพื่อเข้า-ออก


 • Gate Barrier (GB)
  • เป็นอุปกรณ์ควบคุมไม้กระดก (ติดตั้งอยู่ตรงหน้าทางเข้าอาคาร)


 • Electromagnetic Lock (EML)
  • เป็นอุปกรณ์ใช้แม่เหล็กในการดูดประตูไม่ให้เปิด (ติดตั้งอยู่ตรงประตู)


 • Door Contact (DC) หรือ Magnetic Switch หรือ Reed Switch
  • เป็นสวิทช์สำหรับใช้ตรวจสถานะการเปิด-ปิดของประตู (ติดตั้งอยู่ตรงขอบประตู)


 • Push Button Switch
  • ใช้เป็นปุ่มสวิทช์สำหรับกดเพื่อเปิดประตูออก (กรณีที่ออกแบบให้เวลาออกไม่ต้องแตะบัตรเพื่อเปิดออก)


 • Break Glass Unit (BGU)
  • ใช้เป็นสวิทช์ฉุกเฉินเพื่อเปิดประตู (กรณีที่ระบบเกิดเหตุขัดข้อง)


 • Key Switch
  • ใช้เป็นสวิทช์สำหรับปิดเสียง Buzzer (โดยต้องเสียบกุญแจเข้าไปเพื่อหมุนปิดเสียง ซึ่งบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถปิดเสียงเตือนได้)


 • Buzzer Unit
  • ใช้เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (เวลามีคนมาเปิดประตู)


 • Strobe Light
  • ใช้เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยแสง (เวลามีคนมาเปิดประตู)


 • Power Supply Unit
  • ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ 12VDC.


 • Battery Back up Unit
  • ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน (กรณีที่ไฟของอาคารเกิดดับ)


 • Panel
  • เป็นตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ
back_f2.png - 1.58 Kb

 

ย้อนกลับไปดูผลิตภัณฑ์อื่น