ผู้เข้าเยี่ยมชม

We have 10 guests online
Products & Service


   

ผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดังนี้  :

(Authorized Product Distributor)

 

        


ระบบควบคุมการเปิด-ปิดแสงสว่างอัตโนมัติ  (Lighting Control System)

  ยี่ห้อ        :    Bticino

  ประเทศ   :    Italy

 



  



           

 


ระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Automation System)

  ยี่ห้อ        :    Bticino

  ประเทศ   :    Italy


  



  

  


 ระบบสื่อสารภายใน (Audio & Video Door Phone) 

 ยี่ห้อ        :    Bticino

 ประเทศ   :    Italy





  


ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ  (Access Control System)


ยี่ห้อ        :    Johnson Controls

ประเทศ    :    USA





  


 


ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก  (Guest Room Control)

  ยี่ห้อ         :     Intronics

  ประเทศ    :     Thailand







ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  หรือ  หัวล่อฟ้า (Lightning Protection System)

  ยี่ห้อ        :    Liva

  ประเทศ   :    Turkey








ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  หรือ  หัวล่อฟ้า  (Lightning Protection System)

  ยี่ห้อ        :    Ionise

  ประเทศ   :    Spain








 

  รักษ์ธรรมชาติ   ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า   เพื่อโลกของเรา