ผู้เข้าเยี่ยมชม

We have 3 guests online
Products & Service

 

   

ผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดังนี้  :

(Authorized Product Distributor)

 

        

 

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดแสงสว่างอัตโนมัติ  (Lighting Control System)

  ยี่ห้อ        :    Bticino

  ประเทศ   :    Italy

 

 

 

  


 

           

 

 

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Automation System)

  ยี่ห้อ        :    Bticino

  ประเทศ   :    Italy

 

  

 


  

 

ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ  (Access Control System)

 

ยี่ห้อ        :    Johnson Controls

ประเทศ    :    USA

 

 

 


  

 

 

 

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก  (Guest Room Control)

  ยี่ห้อ         :     Intronics

  ประเทศ    :     Thailand

 

 

 


   

 

 

 

 

 

  รักษ์ธรรมชาติ   ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า   เพื่อโลกของเรา